NVvl

Lidmaatschap

Voorwaarden

Lidmaatschap staat open voor iedereen, die in de luchtvaart en/of ruimtevaart of daaraan verwant gebied een functie vervult (heeft) en een universitaire opleiding, hogere technische beroepsopleiding (of vergelijkbaar) heeft genoten of nog in opleiding hiervoor is. Tevens kan iedereen als lid worden toegelaten, die vanwege zijn functie of ervaring een bijdragen tot de activiteiten van de vereniging denkt te kunnen leveren.

Leden kunnen bovendien rechtspersonen zijn, betrokken bij de lucht- en/of ruimtevaart.

Voordelen

Het lidmaatschap van de NVVL biedt u:

  • De gelegenheid deel te nemen aan lezingen/congressen en bezoek aan bedrijven, instituten en instanties, waar activiteiten op het gebied van de luchtvaart en/of ruimtevaart, dan wel aanverwante gebieden, plaatsvinden. Dit gebeurt maandelijks (meestal op de laatste donderdag van de maand) op diverse locaties in Nederland.
  • Korting bij de inschrijving voor symposia, conferenties en congressen, waaronder die van buitenlandse zusterorganisaties, die ook lid zijn van CEAS, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) en International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS).
  • Deelname aan evenementen (b.v. excursies) die door de NVvL worden georganiseerd.
  • Lidmaatschap van zowel de Aeronautics als Space branches van CEAS.
  • Een unieke mogelijkheid om een netwerk op te bouwen op lucht- en ruimtevaartgebied.
  • Korting bij de inschrijving (fee) voor conferenties waaronder die van zusterorganisaties zoals CEAS, AIAA en ICAS.
  • Deelname aan evenementen die door de NVVL worden georganiseerd. Bij de algemene ledenvergaderingen heeft u uiteraard stemrecht. De statuten worden op verzoek toegezonden
  • Een unieke mogelijkeid om een netwerk op te bouwen op het vakgebied van de luchtvaarttechnologie.

Contributie

De contributie voor leden bedraagt € 35,-/jaar, gaarne over te maken op de volgende bankrekening:

IBAN: NL15 INGB 0003 151 862
t.n.v. Penningmeester NVvL
Anthony Fokkerweg 2
1059 CM Amsterdam

onder vermelding van “Contributie ....[betreffende jaar]”

Aanmelding

U kunt zich opgeven als lid via het invullen van het opgaveformulier dat u kunt downloaden door te klikken op onderstaande link:

Download: Aanmeldingsformulier (Nederlands), Application form (English).

 

Zodra de gegevens zijn verwerkt, ontvangt u van het secretariaat per email en/of per post een bevestiging.

NVvL: Illustratie