NVvl

ALV 2019 op 23 mei 2019

(10-mei-2019)

De algemene ledenvergadering van onze vereniging zal worden gehouden op donderdag 23 mei 2019, 19:30 -20.30 uur bij de Technische Universiteit Delft (L&R), Kluyverweg 1, 2629 HS Delft (collegezaal B)

Ter informatie zijn de volgende documenten te downloaden vanaf de website (Publicaties/Verslagen): Uitnodiging & agenda, verslag algemene ledenvergadering 2017, jaarverslag 2017-2018, verslag kascontrolecommissie, financieel verslag 2017-2018 en begroting 2019.

Na afloop van de ALV zal Frank Kaiser van ADSE een lezing verzorgen van 20.30 tot 22.00 uur. De wereld van de luchtvaart is verre van saai. Er staan grote uitdagingen voor de deur. Maar ook zijn er veel nieuwe ideeën, ontwikkelingen en spelers die aandacht vragen. De media staan er bol van. ADSE is wereldwijd nauw betrokken bij veel van deze zaken. De NVVL lezing door Frank Kaiser zal een tour d'horizon bieden over o.a.  startup vliegtuigbedenkers, evoluerende regelgeving, elektrificatie, VTOL, duurzaamheid. Daarnaast worden de bijbehorende uitdagingen besproken voor bedrijven om te voldoen aan regulatory processen en organisatie (b.v. DOA  en POA voor start ups), het voldoen aan nieuwe, soms nog onbekende luchtwaardigheidseisen, het vinden en opleiden van competente mensen. Inbreng uit de zaal en discussie zal zeer worden gewaardeerd.

 

NVvL: Illustratie