NVvl

NVvL lezing ‘Klein onbemand – Dr.One en de laatste kilometers met drones’ op 13 oktober 2018

(01-okt-2018)

NVvL lezing ‘Klein onbemand – Dr.One en de laatste kilometers met drones’

door

Gerald Poppinga, Christian Muller en Jan Joris Roessingh (NLR)

zaterdag 13 oktober 2018 (14:00 – 16:30 uur)

bij


NLR, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam

De NVvL organiseert op zaterdag 13 oktober samen met de Stichting Behoud Erfgoed NLR voor haar leden, donateurs en belangstellenden een lezingenmiddag over drones.

Samenvatting

Het professioneel gebruik van kleine onbemande vliegtuigen beperkt zich nu vaak tot het positioneren van sensoren op plaatsen die voorheen lastig en/of slechts met dure middelen te bereiken waren, bijvoorbeeld voor het maken van foto’s. De ambities voor professioneel gebruik reiken echter verder, waaronder het gebruik van drones voor het afleveren van pakketjes.

Tijdens de presentatie wordt er een korte algemene introductie verzorgd van verschillende typen kleine drones en worden voor en nadelen besproken. Het Dr.One project, dat zich richt op het afleveren van medicijnen op afgelegen locaties in ontwikkelingslanden, wordt geïntroduceerd. Een aantal deelonderwerpen, zoals de positieve business case en enkele technische aspecten van de productie in een low resource setting worden toegelicht.

Als intermezzo wordt er kort verhaald over de onderzoeken en testvluchten die in Ghana uitgevoerd zijn. Naast de technisch inhoudelijke aspecten worden ook praktische uitdagingen die het team tegenkwam aangehaald. De testpiloot van Dr.One vertelt over de ervaringen met Dr.One. Een algemene bespiegeling van transitionele toestellen die zowel rechtstandig omhoog als vastvleugelig grotere afstanden afleggen volgt.

Tijdens een pauze kan er op een simulator met een transitioneel toestel gevlogen worden en kan er met enkele zeer kleine drones door de ruimte gevlogen worden.

De voordelen van het gebruik van drones voor het afleveren van postpakketjes wordt kort besproken. In de vorm van een mini workshop wordt aan de deelnemers gevraagd om mee te denken over het gebruik van kleine drones als logistieke oplossing. Afsluitend worden de onderwerpen en de bevindingen van de workshop kort samengevat.

Programma

Het middagprogramma ziet er als volgt uit:

13:30 Zaal open

14:00 Welkom door de voorzitter

14:15 Algemene introductie Drones en het Dr.One project

14:30 Het economische bestaansrecht - de Dr.One business case

14:45 Technische aspecten

15:00 Pauze met de mogelijkheid om zelf te vliegen

15:15 Pakketbezorging met drones

15:30 mini-workshop – de laatste kilometers met drones

15:45 Conclusies en afronding

16:30 Einde

Belangstellenden dienen zich uiterlijk 10 oktober a.s. hier (nvvl@nlr.nl) aan te melden.

NVvL: Illustratie