NVvl

NVvL lezing 'NOVAIR project : Hybride elektrische voorstuwing en nieuwe configuraties voor grote passagiersvliegtuigen' op 27 september 2018

(06-sep-2018)

NVvL lezing ‘Hybride elektrische voortstuwing en nieuwe configuraties voor grote passagiersvliegtuigen (NOVAIR project)’

door

Henk Jentink & Jos Vankan (NLR), Leo Veldhuis & Maurice Hoogreef (TU Delft)

donderdag 27 september 2018 (19:00 – 21:30 uur)

Technische Universiteit Delft (L&R), zaal B

Kluyverweg 1, 2629 HS Delft (collegezaal)


Samenvatting

NOVAIR heeft tot doel een doorbraak in de ontwikkeling naar duurzamer luchttransport door middel van introductie van hybride elektrische voortstuwing te bewerkstelligen. Met hybride elektrische voorstuwing, in het Engels Hybrid Electric Propulsion (HEP), wordt bedoeld dat het vermogen voor de voorstuwing deels wordt geleverd door conventionele verbrandingsmotoren en deels door elektromotoren. TU Delft en NLR werken gezamenlijk in het project aan het ontwerpen, demonstreren en evalueren van op HEP gebaseerde vliegtuigconfiguraties en om deze te valideren met behulp van vliegproeven met geschaalde modellen van de configuraties. De lezing zal ingaan op

             de doelstellingen van het project,

             de aanpak van de studie naar optimale configuraties voor HEP vliegtuigen en

             het testen van nieuwe configuraties van vliegtuigen met behulp van vliegproeven met geschaalde modellen.

NOVAIR is onderdeel van en wordt deels gefinancierd uit het Clean Sky 2 programma van de EU.

Belangstellenden dienen zich uiterlijk 25 september a.s. hier aan te melden.

NVvL: Illustratie