NVvl

ALV 2017 op 16 maart 2017

(20-feb-2017)

De algemene ledenvergadering van onze vereniging zal worden gehouden op donderdag 16 maart 2017, 20:15 -21.30 uur bij het NLR, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam (Auditorium B). 

Ter informatie zijn de volgende documenten te downloaden vanaf de website (Publicaties/Verslagen): Uitnodiging & agenda, verslag algemene ledenvergadering 2016, jaarverslag 2016, verslag kascontrolecommissie, financieel verslag 2016 en begroting 2017.

NVvL: Illustratie