NVvl

NVvL nieuwjaarsborrel & lezing 'Integratie van systemen in structurele vliegtuigdelen’ door Peter Kortbeek op 19 januari 2017

(13-jan-2017)

NVvL lezing 'Integratie van systemen in structurele vliegtuigdelen’

door

Peter Kortbeek (Fokker Technologies)

donderdag 19 januari 2017 (lezing: 19:30 – 21:30 uur)

Technische Universiteit Delft (L&R)

Kluyverweg 1, 2629 HS Delft (collegezaal B)

Samenvatting

Het ontwerpproces van vliegtuigen is traditioneel een sequentieel proces: op basis van de hoofd ontwerp eisen wordt de ‘structure’ ontworpen. Zodra deze aan de eisen voldoet, worden de ‘systemen’ ontworpen. Om deze in de ‘structure’ onder te brengen zijn enkele her-ontwerp iteraties nodig van ‘structure’ en ‘systemen’ om tot een acceptabele oplossing te komen. Zelden zijn systemen een integraal deel van de ‘structure’ en hebben geen dragende functie.

Een eerste voorbeeld van integratie van een systeem in een ‘structure’ is de toepassing van elektrische ont-ijsing van de vleugel voorrand. Een verwarmingselement wordt meegebakken in de leading edge huid. Fokker heeft in de afgelopen jaren een vezel-metaal laminaat (VML) oplossing ontwikkeld waarin het verwarmingselement geïntegreerd. Hiermee wordt het systeem, dat de vleugel voorrand verwarmt, door middel van bleed air van de motor, inclusief alle kleppen en buizen, vervangen door een elektrisch systeem. Deze oplossing bespaart gewicht en operationele kosten. Ook wordt het mogelijk om z.g. bleedless air motoren toe te passen, zoals momenteel worden toegepast op de Boeing 787 Dreamliner.

Een andere toepassing in ontwikkeling is het integreren van antennes in een VML of glasvezel composiet ‘structure’. Deze oplossing bespaart gewicht en verlaagt de luchtweerstand en bespaart daarmee brandstof.

Tenslotte biedt de  overgang van aluminium naar composiet materialen voor de vliegtuigromp nieuwe mogelijkheden tot integratie van systemen. Voorbeelden hiervan zijn integratie van bekabeling, sensoren en interieur delen.

Voorwaarde voor succesvolle integratie is de goede samenwerking tussen alle betrokken disciplines. Experts moeten bereid zijn over de grenzen van hun discipline heen te kijken en als één geïntegreerd team de meest optimale ‘overall’ oplossing te realiseren.

Belangstellenden dienen zich uiterlijk 17 januari a.s. hier aan te melden.

Om 18.30 uur vindt de NVvL nieuwjaarsborrel plaats!

 

NVvL: Illustratie