NVvl

ALV 2016 op 21 april 2016

(19-mrt-2016)

De algemene ledenvergadering van onze vereniging zal worden gehouden op donderdag 21 april 2016, 18:30 -19.45 uur;              NLR, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam (Auditorium A) 

Ter informatie zijn de volgende documenten te downloaden vanaf de website (Publicaties/Verslagen): Uitnodiging & agenda, verslag algemene ledenvergadering 2015, jaarverslag 2015, verslag kascontrolecommissie, financieel verslag 2015 en begroting 2016.

NVvL: Illustratie