NVvl

NVvL nieuwjaarsborrel & lezing 'We nemen (opnieuw) een schoon vel tekenpapier” op 28 januari 2016

(31-jan-2016)
Alle NVvL leden zijn van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de lezing een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Onder het genot van een hapje en een drankje kan in informele sfeer worden teruggekeken op het afgelopen jaar en kunnen we een blik werpen op de NVvL plannen voor het nieuwe jaar. 

 

NVvL lezing ‘We nemen (opnieuw) een schoon vel tekenpapier’

door

Egbert Torenbeek (TUD)

donderdag 28 januari 2015 (19:30 – 21:30 uur)

Technische Universiteit Delft (L&R)

Kluyverweg 1, 2629 HS Delft (collegezaal B)

Samenvatting

Mijn afscheidsrede in 2000 had als titel: “We nemen een schoon vel tekenpapier”. In de daarop volgende jaren heb ik me intensief beziggehouden met wat een nieuw paradigma van de verkeersvliegtuigbouw kan worden genoemd. In 2013 verscheen een boek over mijn bevindingen: `Advanced Aircraft Design’ (uitgever: Wiley and Sons’). Het behandelt niet alleen het multi-disciplinaire ontwerpproces maar ook een onderwerp zoals optimalisatie en `innovative configurations’ van verkeersvliegtuigen. Die hebben allemaal als doelstelling het verkeersvliegtuig `Greener by Design’ te maken. Gebleken is dat er legio mogelijkheden zijn die echter allemaal grote consequenties hebben voor de vliegtuigontwikkeling hebben als ze zouden worden toegepast. Legio mogelijkheden dus voor LR ingenieurs en voor NVvL lezingen. Die alternatieve concepten vormen het hoofdonderwerp van mijn lezing.

Maar nu hoor ik politici en andere `idealisten’ zeggen dat we over een halve eeuw de fossiele brandstoffen niet meer zullen gebruiken. Wat moeten we hiervan denken? Betekent dat het einde van de luchtvaart die gebaseerd is op voortstuwing door gasturbines? En wat is dan het alternatief? Helemaal niet meer vliegen? Het is niet voor te stellen dat we ons dan over grote afstanden zullen moeten verplaatsen met roeiboten of zeilschepen, al zullen diezelfde politici toch wel gebruik van de nog aanwezige vliegtuigen blijven maken. Ze hebben immers altijd de behoefte om zich over grote afstanden te verplaatsen om hun gezellige recepties bij te kunnen wonen?

Het spreekt vanzelf dat ik in mijn lezing er van uit zal gaan dat er nog tot in lengte van jaren nieuwe verkeersvliegtuigen zullen worden ontwikkeld, dat onze ingenieurs en wetenschappers interessant werk zullen blijven doen en dat onze laboratoria met volle kracht zullen blijven draaien. Dat is mijn grootste wens voor de Nederlandse samenleving, in het bijzonder voor de leden van de NVvL, te beginnen bij het jaar 2016. Ik zie er naar uit u op 28 januari a.s. toe te mogen spreken.

Belangstellenden dienen zich uiterlijk 24 januari a.s. hier aan te melden.

Om 18.30 uur vindt de NVvL nieuwjaarsborrel plaats!

NVvL: Illustratie