NVvl

NVvL lezing ‘State Safety Programme (editie 2)’ op 21 mei 2015

(13-mei-2015)

State Safety Programme (SSP editie 2)

door

Jos Wilbrink (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 

Donderdag 21 mei 2015 (19:00 – 21:30 uur)

bij ADSE, Scorpius 90

2132 LR, Hoofddorp

Samenvatting

Jos Wilbrink van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal een presentatie geven over het State Safety Programme van Nederland met daarin het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van Luchtvaartveiligheid en wat gedaan moet worden om de ambities te realiseren.

In zijn presentatie over het State Safety Programme (SSP) zal Jos Wilbrink ingaan op het waarom van een update van het SSP, de processtappen tot nu toe, het wettelijk kader, de impact op overheid en sector, het actieprogramma met de prioritering daarin en het onderscheid tussen commerciële luchtvaart en de General Aviation.

Tot slot zal aandacht worden besteed aan de uitdagingen voor de komende tijd met ontwikkelingen naar Performance Based Rulemeking & Oversight.

Belangstellenden dienen zich uiterlijk 19 mei a.s. hier aan te melden.

Om 18.30 uur staan koffie en een broodje gereed!

NVvL: Illustratie