NVvl

NVvL ALV 2014 en lezing 'European Aerospace Competitiveness: Successes and Challenges’ op 16 april 20153

(02-apr-2015)

De algemene ledenvergadering van onze vereniging zal worden gehouden op donderdag 16 april 2015, 18:30 -19.45 uur (NLR, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, Auditorium A). Om 18.00 uur staan koffie en een broodje gereed!

Ter informatie zijn de volgende documenten te downloaden vanaf de website (Publicaties/Verslagen): Uitnodiging & agenda, verslag algemene ledenvergadering 2014, jaarverslag 2014, verslag kascontrolecommissie, financieel verslag 2014 en begroting 2015.

 

Belangstellenden worden vriendelijk verzocht om zich uiterlijk 13 april 2015 aan te melden (klik hier) voor de ALV onder vermelding van de volgende contactgegevens (i.v.m. toegangscontrole):

  • Lidnummer
  • Achternaam, voornaam
  • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
  • Geboortedatum
  • ID nummer (ID kaart, paspoort of rijbewijs).

Aansluitend zal Fred Abbink een lezing verzorgen over ‘European Aerospace Competitiveness: Successes and Challenges’ (20:00 – 21:00 uur).

NVvL: Illustratie