NVvl

NVvL lezing '‘Niet destructief onderzoek’ (NDO)' op 18 december 2014

(23-nov-2014)

‘Niet destructief onderzoek’ (NDO)

door Franc Buijsen (TiaT)

Donderdag 18 december 2014 (19:00 – 21:30 uur)

bij

Technische Universiteit Delft (L&R)

Kluyverweg 1, 2629 HS Delft (collegezaal B)

 

Samenvatting

 

‘Niet destructief onderzoek’ (NDO) is een essentieel onderdeel van vliegtuigonderhoud. De toepassing van nieuwe materialen voor vliegtuigen vereist een andere benadering van NDO. Met name de behoefte aan het inspecteren van grote oppervlakken (b.v. Glare panelen) is toegenomen.

TiaT Europe bv doet onderzoek naar nieuwe NDO oplossingen om aan die behoefte tegemoet te komen. De nieuwe technieken moeten binnen 1 tot 2 jaar kunnen worden geïmplementeerd in de huidige structuur van het vliegtuigonderhoud.


Belangstellenden dienen zich uiterlijk 16 december a.s. hier aan te melden.

NVvL: Illustratie