NVvl

NVvL lezing 'Airspace Infringements' op 19 februari 2014

(05-feb-2014)

Airspace Infringements

door Jos Wilbrink (Coördinerend beleidsmedewerker
Ministerie van  Infrastructuur en Milieu,
afdeling Luchtvaartveiligheid)

Woensdag 19 februari 2014 (19:00 – 21:00
uur)

bij

Hogeschool
van Amsterdam (opleiding Aviation Studies, auditorium D.1.18)

Weesperzijde 190

1097 DZ, Amsterdam

Samenvatting

Een airspace infringement is de Engelse benaming voor een incident waarbij een vliegtuig een bepaald luchtruim binnenvliegt zonder dat daar door de bevoegde instantie een benodigde klaring voor is gegeven. De gevolgen van een airspace infringement zijn zeer divers. Een infringement kan in het allerergste geval leiden tot een botsing in de lucht. Op Europees niveau is in 2010 een actieplan opgesteld om het risico van airspace infringements terug te brengen.

In de presentatie zal een overzicht worden gegeven van aantallen en belangrijke oorzaken van Airspace Infringements, incl. hot spots. Verder wordt een toelichting gegeven op het actieplan van Eurocontrol en onze landelijke aanpak, waarbij handhaving een belangrijk aspect is. Bovendien zal aandacht worden besteed aan een vijftal projecten: communicatie, betere informatie, training, betere boordapparatuur en zaken die nader onderzoek behoeven.

Tot slot zal ook een toelichting worden gegeven op het ‘Pilot Common Project’, dat door de Europese commissie is gestart gericht op implementatie van ATM functionaliteiten, die in het kader van het Single European Sky ATM Research programma zijn ontwikkeld.

 


  Belangstellenden dienen zich vóór 17 februari a.s. aan   te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Nadine Kort (Nadine.Kort@dnw.aero).
 

 

NVvL: Illustratie