NVvl

[ foto: Ministerie van Defensie ]

NVvL lezing over helikopter operaties vanaf schepen op 17 oktober 2013

(01-okt-2013)

NVvL
lezing ‘NH90 NFH operaties aan boord van schepen’

door LTZ2OC
ir. Alrik Hoenkamp (Defensie)

op donderdag 17 oktober 2013 van 19:00 –
21:30
uur

bij

NLR, Auditorium
Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam.

Samenvatting

Het uitvoeren van helikopter operaties van schepen is uitdagend. Tijdens dit soort operaties komen er vele aspecten bij elkaar welke in combinatie het geheel nog complexer maken. Hierbij valt te denken aan scheepsbewegingen en verstoringen in het wind veld door de opbouw van het schip. Daarnaast spelen beperkte visuele referenties, maritieme condities zoals zout water en de overige operationele taken van het schip een rol.

De presentatie zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel zal algemeen worden ingegaan op de operaties van schepen met de NH90 NFH helikopter. Welke taken voeren we uit aan boord van de schepen, wat gebeurt er aan boord van een schip met onderhoud aan de helikopter, en welke middelen gebruiken we om een maximale inzet te bewerkstelligen?

Het tweede gedeelte zal antwoord geven hoe we binnen een beperkte tijd de maximale operationele capaciteit van elke helikopter-schip combinatie kunnen realiseren zonder concessies te doen in veiligheid. Om dit te bewerkstelligen streven we ernaar om al voordat de testen aan boord worden uitgevoerd, we de operationele limieten nauwkeurig kunnen voorspellen. Hierdoor kunnen we direct de grenzen opzoeken voor de operationele limieten waarmee de squadrons de komende jaren moeten opereren, terwijl de beslaglegging op zowel schip als helikopter beperkt blijft.

Kortom, tijdens de presentatie zal een beeld worden gegeven van wat er met de NH90 NFH aan boord van onze schepen mogelijk is en hoe we zorgen dat dit veilig gebeurt.


  Belangstellenden dienen zich vóór 15 oktober a.s. aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Nadine Kort (Nadine.Kort@dnw.aero).
 

Vanaf 18.30 uur kan er een broodje worden gegeten!  

NVvL: Illustratie