NVvl

NVvL lezing 'Onderzoek naar Faro vliegramp' op 26 september 2013

(29-jul-2013)

Onderzoek naar Faro ramp

door Harry Horlings (AvioConsult)

Donderdag 26 september (19:00 – 21:30 uur)

bij

Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium NLR (Auditorium
A/B)

Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM
Amsterdam

Samenvatting

Op 21 december 1992 verongelukte een Martinair DC-10 op
het vliegveld van Faro in Zuid-Portugal. Van de 340 inzittenden vonden 56 de dood, 106 werden zwaar gewond en 178 licht of niet gewond.
Het onderzoek werd uitgevoerd door een Portugese Commissie van Onderzoek met medewerking van onder meer de Nederlandse Raad voor
de Luchtvaart en de Amerikaanse NTSB. De conclusie die in de Nederlandse pers naar buiten werd gebracht was niet de Portugese of de Amerikaanse conclusie; slachtoffers twijfelden na achttien lange jaren nog steeds aan de hen medegedeelde  oorzaak. Via een journalist van het AD kwamen zij terecht bij een letselschadeadvocaat die Harry Horlings, voormalig Hoofd van de afdeling experimentele vliegproeven van de KLu en ‘graduate Flight Test Engineer’ van de USAF Test Pilot School, vroeg het Rapport van Ongeval eens onder de loep te nemen en zijn bevindingen op te schrijven. Dit resulteerde in een nieuwe analyse waarvoor slechts objectieve data uit het Rapport van Ongeval, de boordrecorders en vliegtuighandboeken werden gebruikt, alsof het flight-test data betroffen. 
Deze analyse  weerspreekt het merendeel van de conclusies die in Nederland rondwaren. De oorzaak was niet de plotselinge en onvermijdelijke windschering, zoals de slachtoffers jarenlang  is voorgehouden. De advocaat heeft zowel Martinair als de Staat gedagvaard; later dit jaar komt deze zaak voor de rechter, en weer in het nieuws.
Tijdens deze lezing worden data uit de Flight Data Recorder getoond en besproken, en worden conclusies naast elkaar gezet. De 70-pagina’s omvattende analyse is als download beschikbaar op de Nederlandstalige downloadspagina van website www.avioconsult.com.


Belangstellenden dienen zich vóór 24 september a.s.
  aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Nadine Kort (Nadine.Kort@dnw.aero).

 

NVvL: Illustratie