NVvl

NVvL lezing 'Aerospace supply chain management' op 22 mei 2013

(21-apr-2013)

door
Jan Verbeek (ADSE)

op woensdag 22 mei 2013 (19:00 – 21:30 uur)
bij ADSE (Scorpius 90 Gebouw A, 2132 LR Hoofddorp)

Samenvatting

Aerospace supply chains zijn continu in ontwikkeling om te voldoen aan technologische en economische uitdagingen. In de lezing zal een overzicht gegeven worden van de grote bewegingen in de laatste 50 jaar en de uitdagingen die nu op tafel liggen. Denk bij dit laatste aan het introduceren van nieuwe technologieën in combinatie met hoge eisen op het gebied van luchtwaardigheid en (lever-)betrouwbaarheid, verdergaande globalisering, consolidatie en specialisering van individuele bedrijven en kansen die het gebruik van informatie systemen biedt.

  

 

Belangstellenden dienen zich uiterlijk
  18 mei a.s. te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Nadine Kort (Nadine.Kort@dnw.aero).
 

 

NVvL: Illustratie