NVvl

[ Fred Abbink ]

NVvL voorzitter Fred Abbink geëerd!

(20 maart 2013)

Op 7 maart 2013 heeft het bestuur van de Council of European Aerospace Societies (CEAS), waavan de NVvL ook lid is, besloten om de CEAS award 2014 toe te kennen aan onze voorzitter Fred Abbink!

De CEAS Award wordt jaarlijks uitgereikt wegens grote verdiensten op luchtvaartgebied en Europa samenwerking in het bijzonder:

Fred Abbink, through his personal involvement and dedication, has made an outstanding contribution to the establishment of collaborative European research in his continuous effort to intensify the co-operation in the field of aeronautics and inspiring his colleagues to work at the leading edge of European R&D.

In 2014 zal er een geschikte gelegenheid worden gezocht voor de uitreiking van  de CEAS Award door de voorzitter van CEAS.

Tot zijn grote verrassing werd Fred bovendien op 15 maart j.l. benoemd tot erelid van onze Poolse zusterorganisatie PSAA (Polish Society of Aeronautics and Astronautics).

NVvL: Illustratie