NVvl

NVvL ALV 2013 en lezing over vliegtuigcertificering en continued airworthiness op 14 februari 2013

(23-jan-2013)

Lezing 'Vliegtuig
certificering & continued airworthiness'

door Pim van Santen op 14 februari 2013 (18:15 – 19:45 uur)

TUD, Kluyverweg 1, 2629 HS Delft (collegezaal ?)

Alle NVvL leden zijn van harte uitgenodigd om in aansluiting op de lezing de Algemene Ledenvergadering 2013 bij te wonen (20.00 - 21.15 uur). Vergaderstukken zijn te downloaden van de NVvL website (Publicaties/Verslagen).

Samenvatting

Vliegtuigen moeten voldoen aan vele eisen, o.a. op het gebied van veiligheid, geluid en emissie. Een vliegtuigfabrikant toont via een uitgebreid proces aan dat het vliegtuigtype aan alle eisen voldoet voordat een Type Certificaat afgegeven wordt. Daarna volgt de productie en ingebruikname van vliegtuigen van dat type.  Ook daar horen uitgebreide kwalificatieprocessen bij. Deze vliegtuigen moeten natuurlijk blijven voldoen aan alle normen. Voor vliegveiligheid wordt de methode hiervoor door de vliegtuigfabrikant o.a. overgedragen via het onderhoudsprogramma op basis waarvan het vliegtuigonderhoud plaatsvindt. Daarmee wordt de “continued airworthiness” zekergesteld. In deze lezing zal dit proces aan de hand van praktische voorbeelden beschreven worden, o.a. ook met historisch filmmateriaal van de Fokker 50/60/70/100 certificatietesten.

 

Belangstellende NVvL leden dienen zich vóór 12 februari a.s. aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Nadine Kort (Nadine.Kort@dnw.aero).

Er zullen vanaf 17.30 uur broodjes en pizza’s klaar staan!

NVvL: Illustratie