NVvl

NVvL lezing 'Novel passive and active flow control for high lift' op 20 december 2012

(11-dec-2012)

dr ir L.L.M. Veldhuis

op donderdag 20 december 2012 om 19:00 uur

bij

TU Delft, College
zaal C
Kluyverweg 1, 2629 HS Delft

Samenvatting

Een van de uitdagingen bij de ontwikkeling van vliegtuigen is het ontwerp van hoge-lift configuraties. Een duidelijk waarneembare trend is de toepassing van lichte, enkelvoudige Fowler-kleppen die in staat zijn hogere waarden van de liftcoëfficiënt in de landing te leveren.
In deze lezing wordt nader ingegaan op diverse methoden om de prestaties van vleugel-klep combinaties te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar de toepassing van zowel passieve als actieve stromingscontrole. Doel van het onderzoek is het nader kwantificeren van de mogelijkheden die nieuwe, tot nog ongebruikte, technieken leveren.

Om diverse effecten te bestuderen is experimenteel onderzoek verricht aan een vleugel-klep combinatie verricht in windtunnels van de Technische universiteit Delft.

Eerste resultaten laten zien dat bij enkelvoudige profielen tot ca. 18% toename in de draagkracht kan worden verkregen bij toepassing van zogenaamde nano-plasma actuatoren. Om het gedrag bij zeer grote klepuitslagen te verbeteren zijn diverse technieken toegepast ter plaatse van de klepvoorrand. Toepassing van de cilinders, welke een wervelstraat opwekken die interfereert met de stroming op de klep laten verrassende resultaten zien. Bij grote klephoeken is de tegenwerkende drukgradiënt echter zo hoog dat de toepassing van plasma-actuatoren tot zeer beperkte effecten leidt.
Een belangrijk probleem dat in dit geval optreedt is “wake bursting”. Dit
ongewenste stromingsfenomeen, dat kort zal worden toegelicht, beperkt in hoge mate de mogelijkheden voor het verkrijgen van zeer hoge liftcoëfficiënten bij toepassing van Fowler-kleppen.

De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!

NVvL: Illustratie