NVvl

NVvL & KIVI NIRIA reiken prijzen uit voor de beste afstudeerverslagen op luchtvaartgebied!

(22 november 2012)

Op donderdag 22 november 2012 hebben de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek NVvL en KIVI NIRIA (afdeling aerospace engineering) de jaarlijkse prijzen voor de beste afstudeerverslagen uitgereikt.

Sinds 1991 kent de NVvL elk jaar een prijs toe aan zowel het afstudeerverslag van de Technische Universiteit Delft (faculteit L&R), Hogeschool InHolland (studierichting Luchtvaarttechnologie) en sinds 2010 ook Hogeschool van Amsterdam (Aviation Studies), die een van de doelstellingen van de NVvL & KIVI NIRIA, namelijk de verbreiding van de lucht- en ruimtevaart technische kennis in Nederland, het beste ondersteunen. De afstudeerverslagen worden hierbij door de prijzencommissie (bestaande uit de heren Evert Jesse, Frank Kaiser, Sijbrand Veenstra en Jos Meijer vooral beoordeeld op wetenschappelijke inhoud, innovatie en relevantie.


De prijsuitreiking vond dit jaar plaats bij de Hogeschool van Amsterdam, waar de prijswinnaars een presentatie hebben verzorgd over hun afstudeerwerk. Aansluitend werd aan hen door de voorzitter van de NVvL (Fred Abbink) en een bestuurslid van KIVi NIRIA (Jos Meijer) een oorkonde en geldbedrag uitgereikt.

De prijswinnaars van dit jaar zijn:

NVvL: Illustratie