NVvl

NVvL lezing over optimaliseren van luchtverkeersafhandeling op 18 oktober 2012

(04-okt-2012)

Environmental optimization of flight operations

door
Dries Visser & Sander Hartjes (Faculty of Aerospace engineering, Air
Transport and Operations chair, TU Delft)

op donderdag 18 oktober 2012
(19:00 – 21:00 uur)

bij

Technische Universiteit Delft
(L&R, collegezaal C)

Kluyverweg
1, 2629 HS Delft

Samenvatting

De presentatie bestaat uit twee gedeelten:

In het eerste gedeelte (gepresenteerd door Dries Visser) zal een overzicht gegeven worden van de resultaten verkregen in een langlopend onderzoek aan de TU Delft dat is gericht op het beperken van de milieu-impact van de luchtvaart rondom luchthavens. In de afgelopen tien jaar is aan de TU Delft intensief onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de verkeersafhandeling op en rondom luchthavens met als doel het reduceren van de milieuhinder in de omringende woongebieden met betrekking tot geluid, emissies en externe veiligheid. In het kader van dit onderzoek is op basis van wiskundige optimalisatietechnieken een aantal rekenprogramma’s ontwikkeld die kunnen worden ingezet voor optimalisatie op zowel microniveau (individuele vertrek- en naderingsprocedures), als macroniveau (het baangebruik gedurende een periode van een jaar). In de presentatie zal op basis van een aantal voorbeelden de milieuwinst worden gedemonstreerd die door toepassing van deze programma’s kan worden behaald.

In het tweede gedeelte (gepresenteerd door Sander Hartjes) zal specifiek worden ingegaan op de analyse en het ontwerp van milieuvriendelijke vliegprocedures voor helikopters.


Belangstellenden dienen zich vóór 16 oktober
  a.s. aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Sandra Boersma (Sandra.Boersma@dnw.aero

 

NVvL: Illustratie