NVvl

NVvL lezing over military flight testing op 20 september 2012

(27-jul-2012)

‘Military flight testing in the Netherlands'

door LtKol Tjebbe Haringa (CLSK
H-AORE)

op donderdag 20 september 2012 (19:30 – 21:30 uur)

bij

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR (Auditorium A)

Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam

Samenvatting

De presentatie bestaat uit twee gedeelten.
Allereerst zal worden ingegaan op de historie van het militaire testvliegen in Nederland, met name de verschuiving van ‘off-the-shelf’ gebruiker van wapensystemen in de 50-er en begin 60-er jaren naar meer unieke en Nederlands specifieke modificatie trajecten. Deze waren noodzakelijk omdat er lang werd doorgevlogen met wapensystemen, die daardoor dreigden te verouderen en omdat Defensie geconfronteerd werd met slinkende budgetten.

Daarna zal de huidige plaats van de testvliegwereld binnen de Defensie organisatie worden behandeld en hoe het verwervingsproces is veranderd sinds het einde van de koude oorlog periode. Vervolgens wordt ingegaan op de valkuilen waar de testvliegwereld in kan lopen bij het uitvoeren van vliegproeven, met name in relatie tot de andere spelers in het verwervingstraject en hoe met de resultaten van vliegproeven wordt omgegaan. Dit zal worden verduidelijkt met een tweetal praktijk voorbeelden, een vliegproef over de gevoeligheid van de F-16 voor Limit Cycle Oscillations (LCO) en als tweede een vliegproef om de limieten te bepalen voor het afwerpen van externe brandstof tanks.

Tot slot wordt de visie van de spreker gepresenteerd hoe dit soort valkuilen vermeden kunnen worden, namelijk door zeker te stellen dat alle aanwezige kennis over een probleem / systeem bekend is en op de juiste manier wordt geïnterpreteerd.

 

Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom om een broodje te eten, maar dienen zich vóór 18 september a.s. aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Sandra Boersma (Sandra.Boersma@dnw.aero).

NVvL: Illustratie