NVvl

NVvL lezingen en discusie 'Veiligheidsbenadering in de luchtvaart en op het spoor – uitwisseling van ideeën'

(20-apr-2012) 

‘Veiligheidsbenadering in de luchtvaart en op het spoor – uitwisseling van ideeën’

 

door sprekers
van ADSE (Herry Klumper) en ILT (Wim
Beukenkamp)

 

op donderdag 31
mei 2012
(19:00 – 21:30 uur)

bij 

ADSE

Scorpius 90 Gebouw A
2132 LR Hoofddorp

Samenvatting

Op donderdag 31 mei zullen we na twee korte algemene inleidingen over veiligheids-management ideeën uitwisselen over de overeenkomsten en verschillen tussen de veiligheidsbenadering in de luchtvaart en op het spoor.


De keten van veiligheid is op hoofdlijnen gelijksoortig voor de luchtvaart en de spoorwegen. Het “materieel” (vliegtuigen en treinen) moet voldoen aan veiligheidsnormen, en ze moeten volgens plan geproduceerd en onderhouden worden. De infrastructuur (luchthavens en luchtruim
en de spoorweginfrastructuur) moet veilig ingericht zijn. Zowel bij het
materieel als bij de infrastructuur speelt de mens in diverse aspecten een rol, en daarvoor zijn procedures en opleidingen vastgesteld om met de hardware om te kunnen gaan.
Hierover zullen we deze avond van gedachten wisselen. Aangezien er in de spoorbranche vele vliegtuigbouwkundig ingenieurs werkzaam zijn kunnen we dit met kennis van zaken van beide vervoersmodaliteiten doen.   


 

Belangstellende
  (aspirant) NVvL leden dienen zich vóór 30 mei a.s. te melden bij het
  NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl) en Nadine Kort (Nadine.Kort@dnw.aero).
 

Er zullen vanaf 18.30 uur pizza’s klaar staan!
 

 

NVvL: Illustratie