NVvl

Lezing over 'Nieuwe voortstuwingsconcepten voor de volgende generatie verkeersvliegtuigen' op 15 december 2011

(05-dec-2011)

door Martin Laban, Harry Brouwer & Harrie Hoeijmakers (NLR)

op donderdag 15 december 2011 (19:00 – 21:00 uur)

bij

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR (Auditorium A)

Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam

Samenvatting

Vanwege de groeiende bezorgdheid over de uitstoot van CO2, en de verwachting dat de olieprijzen op langere termijn aanzienlijk zullen toenemen, is de internationale luchtvaartindustrie intensief op zoek naar voortstuwingssystemen met een hoog rendement. Een kandidaat voor een dergelijk hoog-rendements voortstuwingssysteem, vooral voor de korte- en middellange afstandvliegtuigen, is de contraroterende open rotor.

Een van de bezwaren die aan open rotoren kleven, is het hoge geluidsniveau; per definitie wordt een open rotor niet door een gondel van de buitenlucht afgeschermd, waardoor de drukfluctuaties rond de rotorbladen ongehinderd als geluid naar de grond kunnen propageren.

De vrees bestaat dat de introductie van contraroterende open rotoren het moeilijker zal maken om de bestaande ambities met betrekking tot het terugdringen van de geluidsoverlast door het luchtverkeer waar te maken.

Sinds het begin van de 21ste eeuw is een aantal onderzoeksprogramma’s actief waarin wordt gewerkt aan het (voor)ontwerp van open rotoren, gericht op het verkrijgen van hoge rendementen én acceptabele geluidsniveaus. Het NLR neemt actief deel aan deze programma’s in samenwerking met de - vooral - Europese vliegtuigindustrie.

De presentatie zal uit 3 delen bestaan:

  1. Het geluid van contraroterende open rotoren (CRORs).
  2. Numerieke stromingsanalyse toegepast op CRORs.
  3. De constructie van CRORs op modelschaal voor windtunnelonderzoek.

 

Belangstellende leden zijn vanaf 18.30 uur van harte welkom om een broodje te nuttigen, maar dienen zich wel vóór 13 december a.s. aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl). Toegang bovendien op vertoning van een geldig legitimatiebewijs.

NVvL: Illustratie