NVvl

NVvL netwerk voor onbemande luchtvaart opgericht

(10 juni 2011)

Op donderdagavond 9 juni 2011 heeft de eerste bijeenkomst van het NVvL netwerk voor onbemande luchtvaart plaatsgevonden. Aan deze bijeenkomst werd door bijna 70 mensen uit deze sector deelgenomen. Hiermee waren meer dan 40 bedrijven en organisaties vertegenwoordigd.

 

Dit netwerk op het gebied van onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aircraft Systems, UAS) is opgericht met als doel personen met elkaar in contact te brengen die werkzaam zijn in de UAS-sector, om kennis en ervaring te kunnen delen. Hiermee kan de ontwikkeling en inzet van onbemande luchtvaartuigsystemen in Nederland worden bevorderd.

 

Het NVvL UAS Netwerk is opgericht door Jan-Floris Boer (NLR), Ron van de Leijgraaf (IVW), Rob van Nieuwland (In2Nova) en Jennifer Telussa (Geocopter). Het is de intentie van de ‘trekkers’ van dit netwerk om iedere drie tot vier maanden een bijeenkomst te organiseren. Die kan bestaan uit een lezingenmiddag of -avond, bedrijfsbezoek/excursie of een workshop over een specifiek thema.

 

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst hebben een tiental organisaties uit de Nederlandse UAS sector hun activiteiten gepresenteerd. Achtereenvolgens kwamen aan het woord: MAVlab van TU Delft, ADSE, In2Nova, Geocopter, Politie Amsterdam-Amstelland, URSUS Airborne, Sky-Camera en AgentschapNL met elk een korte presentatie. Vervolgens is door de Inspectie Verkeer & Waterstaat in een uitgebreide presentatie ingegaan op de huidige en te verwachten regelgeving voor onbemande luchtvaartuigen in Nederland. Na afloop volgde een levendige discussie over de momentane wet- en regelgeving en de gevraagde praktijk voor het uitvoeren van opdrachten met onbemande luchtvaartuigen. Tenslotte is een korte inventarisatie gehouden van mogelijke onderwerpen voor volgende bijeenkomsten. De avond werd afgesloten met een geanimeerde borrel.

 

De avond vond plaats bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam, die het NVvL UAS Netwerk tevens sponsorde.

 

Geïnteresseerden voor het UAS Netwerk kunnen zich aanmelden via deze website
NVvL: Illustratie