NVvl

NVvL netwerken

De NVvL heeft het initiatief genomen om personen, werkzaam in een specifiek werkveld, de mogelijkheid te bieden met elkaar in contact te komen door het formeren van informele netwerken. Tijdens op regelmatige basis te organiseren netwerkbijeenkomsten kunnen dan onder leiding van ‘kartrekkers’ informatie en ervaringen met elkaar worden gedeeld.

De NVvL netwerken willen een platform bieden om kontakten te bewerkstelligen en te verstevigen op basis van uitwisseling van inzichten, visies en technologische ontwikkelingen. Eén ieder die daarin een belang ziet en op die manier de netwerken wil helpen vormgeven is van harte welkom.

NVvL netwerken zijn actief op de terreinen:

NVvL: Illustratie