NVvl

NVvL symposium 'NH90: Innovatie ter vergroting van de inzetbaarheid en concurrentiekracht' tgv 70 jarig bestaan op 24 maart 2011

(21-jan-2011)

 

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de

Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL)

organiseert de NVvL op

donderdag 24 maart 2011

op Vliegbasis Gilze Rijen het symposium

NH90: Innovatie ter vergroting van de inzetbaarheid en concurrentiekracht

De NH90 is een uniek voorbeeld van Europese samenwerking op het gebied van gezamenlijke specificatie en productie van een nieuwe defensiehelikopter, waarin de Nederlandse overheid en industrie vanaf het begin constructief hebben geparticipeerd. Het meedoen aan het NH90-project had in 1990 tot doel om een optimaal inzetbare helikopter voor de Nederlandse krijgsmacht te verwerven en de Nederlandse industrie maximaal in te schakelen bij de ontwikkeling en serieproductie van dit hoogwaardige product. Dit ter vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en het handhaven van hoogwaardige arbeidsplaatsen en kennis om de nieuwe helikopter zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen gaan inzetten.

De Nederlandse Defensie kon door deze participatie haar specifieke operationele eisen inbrengen. Om aan de door de diverse internationale krijgsmachtdelen geformuleerde eisen te kunnen voldoen, is de NH90 voorzien van nieuwe technologie onder meer op het gebied van fly-by-wire-besturing en door toepassing van geavanceerde composieten in de gehele rompconstructie. Hiermee kan de bestuurbaarheid worden afgestemd op de uit te voeren vliegtaak en het gewicht worden beperkt.

Tijdens het één-daags symposium zal aandacht worden besteed aan diverse belangrijke aspecten van de ontwikkeling en certificatie van de NH90.

Vanwege het 70-jarig NVvL jubileum zijn aan de deelname van dit symposium geen kosten verbonden.

Naast de NVvL-leden, zullen ook vertegenwoordigers uit de industrie, krijgsmacht, overheid/politiek, kennisinstellingen en universiteiten/hogescholen worden uitgenodigd.


Download: flyer_nh90_symposium_tbv_nvvlleden_definitief
NVvL: Illustratie