NVvl

NVvL nieuwjaarsborrel & lezing Volcanic ash and aviation ...’ op 27 januari 2011

(19-jan-2011)

Alle NVvL leden zijn van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de lezing over de een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Onder het genbot van een hapje en een drankje kan in informele sfeer worden teruggekeken op het afgelopen jaar en kunnen we een blik werpen op toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart.

 

Donderdag 27 januari a.s., 18:30 – 19:30  (borrel) en 19.30 - 21.00 uur (lezing)

Fokker Services, Lucas Bolsstraat 7
2152 CZ Nieuw Vennep

 

Lezing ‘Volcanic ash and aviation ...’

door Rob Ruigrok, Henk Jentink (NLR) en Remco den Besten (KNMI)

(19:30 – 21:00 uur)

 

Naar aanleiding van de sluiting van het Nederlandse luchtruim in april 2010 voor alle luchtverkeer en het instellen van een “no fly” zone in mei 2010 in verband met vulkaanas van de Eyjafjallajökull, heeft het NLR testvluchten uitgevoerd. Dit in nauwe samenwerking met KNMI, IVW en LVNL. Testvluchten werden gemaakt om de door het KNMI verwachtte concentraties vulkanische as in het Nederlands luchtruim te verifiëren qua positie, hoogte en concentraties. Dit is gebeurd door visuele waarneming en metingen. De activiteiten van het NLR en KNMI in en na deze hectische periode zullen samen met de context van de gebeurtenissen en de samenwerking met anderen worden toegelicht.

 

Belangstellende NVvL leden dienen zich vóór 25 januari a.s. aan te melden bij het NVvL-secretariaat (nvvl@nlr.nl).

 

NVvL: Illustratie